• Rreth Nesh

  Shoqeria   ELVA 2001 SHA eshte krijuar me dt.09.04.2001 me aktivitet kryesore ne :

  Import eksport,transport ,tregetim me shumice i naftes bruto, i nenprodukteve te  perpunuara te naftes , Bitum, Solar, Mazut, Emulsion, Bituminoz, Diesel etj.

 • Sherbime

  Elva 2oo1 SHA ofron produktet me te mira dhe me cilesore qe prej vitit 2001 ne tregun shqiptar dhe kudo ku kerkohet eksperienca me e mire e nenprodukteve te naftes.

  Gjithmone duke respektuar afatet me kerkuese te cdo klient te huaj apo vendas

Kompania Jone

 1. 1
  Import eksport,transport ,tregetim me shumice i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj

  Import eksport,transport ,tregetim me shumice i naftes bruto

 2. 2
  Mjete transporti te posacem 10 autobote per bitum,6 autobote solar,mazut ,3 autobot per Diesel, 2 automjete per sperkatje emulsioni

  Mjete transporti te posacem 10 autobote per bitum,6 autobote solar,mazut ,3 autobot per Diesel, 2 automjete per sperkatje emulsioni

 3. 3
  Park Rezervuaresh per stokim BITUMI, SOLARI,MAZUTI,DIESEL (GAZOIL)

  Park Rezervuaresh per stokim BITUMI, SOLARI,MAZUTI,DIESEL (GAZOIL)

 4. 4
  Partneret tane na japin force te vazhdojme drejt sukseseve me te medha dhe bashkepunimi me shume kompani te tjera te se njejtit karakter

  Partneret tane na japin force te  vazhdojme drejt sukseseve me te medha dhe bashkepunimi me shume kompani te tjera te se njejtit karakter

 
AKTOR
AKTOR
AEGEK
AEGEK
HNC
HNC
ELINIKA PETRELEA
ELINIKA PETRELEA
KASTRATI
KASTRATI
TODINI
TODINI
BECHTEL
BECHTEL